Vassbrot i Stallabrotvegen

Det har oppstått ein større vasslekkasje under anleggsarbeidet på Stallabrotvegen. Deler av Brakabygda  vil difor vere utan vatn nokre timar, mest sannsynleg ut arbeidsdagen.

Ikkje bruk vaskemakin i perioden. Om vatnet er misfarga etterpå, tapp med kaldt til det er klart.

Til toppen