Meld frå om forureining eller forsøpling

Ved akutt forureining, ta kontakt med brannvesenet på telefon 110.
Ved anna forureining eller forsøpling, meld frå til kommunen.

Akutt forureining

Oppdagar du akutt forureining må du kontakte brannvesenet på telefon 110.

Kva er akutt forureining?

Forureining eller utslepp over ei viss mengde som krev øyeblikkeleg handtering.

  • utslepp ved transport av olje og kjemikalier
  • utslepp frå fartøy
  • industriutslepp

Anna forureining/forsøpling

Kommunen har ansvar for ei rekke oppgåver knytt til forureiningssloven, og skal bidra til å verne om, og redusere belastningar på natur og miljø.

Meld frå til oss via skjemaet under, til dømes ved:

  • Deponering av jordmassar eller stein
  • Dumping av avfall i naturen
  • Brenning av avfall
  • Anna ulovleg/skjemmande oppbevaring av avfall  

Meld frå til oss om forureining og/eller forsøpling

Til toppen