Meld frå om forureining eller forsøpling

Akutt forurensing

Oppdager du akutt forurensning må du kontakte brannvesenet på telefon 110.


Med akutt meiner vi for eksempel:

  • utslepp ved blant annet transport av olje og kjemikalier
  • utslepp frå fartøy
  • Industriutslepp

Kommunen har ansvar for ei rekke oppgåver knytt til forurensningsloven, og skal bidra til å verne om, og redusere belastninger på natur og miljø.

Her kan du melde frå om forureining og/eller forsøpling

Til toppen