Meld feil

Send inn melding om feil og manglar som gjeld veg, vatn og avløp i Bjørnafjorden kommune på e-post til vva@bjornafjorden.kommune.

Ved akutte hendingar, ring Teknisk vakt på 982 34 440 (etter kl 15.00)

Til toppen