Tømming av mindre private avløpsanlegg

Det er eit krav i forureiningslova at mindre avløpsanlegg som slamavskiljarar, skal vere på kommunal tømmeliste.

Det er Norva24 som utfører tømming på vegner av Bjørnafjorden kommune. Dette gjeld for alle avløpsanlegg som er på kommunal tømmeliste. Du kan kontakte dei på telefon 57 78 11 70 eller e-post slovag@norva24.no. Når slamavskiljaren er registrert hos kommunen blir tømminga billegare for deg enn om du bestiller direkte frå Norva24. 

Sjekk når tanken blei tømt sist

 

Til toppen