Meld frå om mørke veglys

Er det mørke veglys der du bur? Meld frå!

Eviny, tidlegare BKK har kontrakt for drift og vedlikehald av veglys langs kommunale og fylkeskommunale vegar i Bjørnafjorden kommune.

Enkle mørke lys blir utbetra innan ein måndad. Lengre strekk med mørke lys blir utbetra innan ei veke. 

Meld frå til Eviny om mørke veglys på dette kartet 

Du kan òg senda ein e-post til vva@bjornafjorden.kommune.no.

 

Til toppen