Sjå alle sendingar med Info-TV frå Bjørnafjorden kommune

Det skjer mykje spennande og interessant i kommunen vår!
Med Info-TV frå Bjørnafjorden kommune ønskjer vi å fortelje om tenester og tilbod, nye og smarte løysingar og anna som du og andre bjørnafjordingar kan ha nytte og glede av å vite om.

Artikkelliste