Dette er Bjørnafjorden kommune

Google Maps

Bjørnafjorden kommune ligg vakkert til ved fjorden han har fått namnet sitt frå, 18 minutts køyretur sør for Bergen.
Her finn du fjell, fjordar og fossar. Du finn også levande kultur og historie, skisenter, badeland, ein fantastisk skjergard, lune gjestehamner, yrande båtliv og godt fiske. 

Bjørnafjorden kommune såg dagens lys 1. januar 2020, etter samanslåinga av kommunane Os og Fusa. 
Bjørnafjorden har litt over 25 000 innbyggarar, og rundt 1800 kommunalt tilsette.

Sjå kart

Administrasjon

 • Tilsette i kommunen: Om lag 1800
 • Administrasjonsmålform: Nynorsk
 • Kommunesenter: Osøyro
 • Kommunenummer: 4624
 • Sjå organisasjonskart

Politikk

 • Ordførar: Terje Søviknes (FrP)
 • Varaordførar: Marie Elisabeth Bruarøy (H)

Folk

 • Folketal: 25 790 (2. kvartal 2023)
 • Vanlegaste fornamn: Jan, Hans, Anne
 • Vanlegaste etternamn: Haugland, Lyssand, Holmefjord

Areal

 • Areal: 519  km2
 • Innbyggarar per km2: 52
 • Andel innbyggarar som bur i tettstad: 76 prosent
 • Ferskvatn: 30 km2
 • Kystline: 355,3 km
 • Grenser til: Bergen, Samnanger, Kvam, Tysnes, Kvinnherad
 • Høgaste fjell: Tveitakvittingen (1299 m.o.h.)
 • Største innsjø: Skogseidvatnet 5,28 km2

Samferdsel

 • E39 går gjennom Bjørnafjorden, og forbind kommunen med Bergen i nord. Frå kommunesenteret Osøyro tar det om lag 20 minutt å køyre til Bergen sentrum.
 • Ferjesambandet Halhjem–Sandvikvåg på E39 går over Bjørnafjorden til Sandvikvåg i Fitjar kommune. 
 • Ferjesambandet Våge–Halhjem knyter Bjørnafjorden med Tysnes kommune. 
 • Frå Osøyro går fylkesveg 552 til Eikelandsosen, med ferje over Fusafjorden. 
 • Fylkesveg 579 går nordaust langs Samnangerfjorden til Samnanger kommune.
 • Fylkesveg 48 går gjennom den austlege delen av kommunen, frå Gjermundshamn i Kvinnherad via Eikelandsosen, nordover gjennom Samnanger. 
 • Fylkesveg 549 går søraustover frå fylkesveg 48 ved Kilen til Tysnesøya i Tysnes kommune.

Næringsliv

 • 1093 bedrifter

Hus og hytter

 • 7575 einebustader, 958 leilegheiter
 • 2,38 personar i kvar husstand
 • 1593 hytter

Skule og barnehage 

 • 17 barneskular (14 kommunale, 3 private), 3 ungdomsskular og 4 vidaregåande skular (3 fylkeskommunale, 1 privat)
 • 24 barnehagar (8 kommunale, 16 private)

Kyrkjer

 • 7 kyrkjebygg
 • 13 kyrkjegardar

Fritid

 • Over 265 frivillige lag og organisasjonar registrerte i Frivillighetsregisteret
 • 3 svømmehallar, 6 innandørs hallar/gymnastikksalar, 18 fotballbanar, 23 ballbingar, 11 sandvolleyballbanar, 7 skytebanar, 1 friidrettsanlegg, 1 motorcrossbane, 2 lysløyper, 2 skiskyttaranlegg, 1 ridehall