Bjørnafjorden landbrukskontor

Bjørnafjorden landbrukskontor omfattar landbruket i kommunane Bjørnafjorden, Tysnes og Samnanger.
 

Sjå Bjørnafjorden kommune si heimeside

Sjå Tysnes kommune si heimeside

Sjå Samnanger kommune si heimeside 

Aktuelt

  • 27. mars 2023 Har du sett skadar på sitkagran eller vanleg gran? Meld frå!
    Dei siste åra har det kome meldingar om tilfelle av tretørke på sitkagran og vanleg gran i Bjørnafjorden og andre nabokommunar. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) ønskjer å undersøke omfanget av dette fenomenet, og ber derfor om hjelp frå skogeigarar og andre som kan ha observert skadar på sitkagran/vanleg gran i kommunen.
  • 17. januar 2023 Lagring og bruk av hestegjødsel
    Bjørnafjorden landbrukskontor har utarbeidd skjema for å hente inn opplysningar om korleis hestemøkk blir lagra og brukt: Lagring og bruk av hestemøkkDet er viktig at alle som har ansvar for hestegjødsel, syter for å handtere denne i tråd med regelverket. Det betyr å syte for at gjødsla blir lagra og brukt på ein slik måte at det ikkje fører til forureining eller fare for smitte.
Til toppen