Politikk og organisasjon

Her finn du informasjon om folkevalde, politiske utval, sjå direktesending og opptak frå møte, sjå møteplan, sakslister og oversikt over administrasjonen i Bjørnafjorden kommune.

Politikk og organisasjon Sjå kommune-TV

Aktuelt

 • 03. juli 2020 Meddommarar– framlegg til offentleg ettersyn
  Bjørnafjorden formannskap har i møte 19.06.20 kome med framlegg til meddommarar til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten (PDF, 163 kB), for perioden 01.01.21 til 31.12.24. Framlegget ligg til offentleg ettersyn til og med 03.08.20. Her finn du meir info om kven som kan veljast. Reglar for fritak finn du her
 • 01. juli 2020 Har du registrert slamavskiljaren på hytta?
  Må du bruke båt for å få tømt slamavskiljaren i fritidsbustaden din? Hugs å registrere slamavskiljaren hos Samferdsel og VA i Bjørnafjorden kommune innan 16. juli. Viss du alt står på den kommunale tømmelista, treng du ikkje gjere noko.
 • 01. juli 2020 Informasjon om nyutsendt faktura frå kulturskulen
  Bjørnafjorden kulturskule har sendt ut ny rekning for perioden undervisningstilbodet var stengt eller redusert i samband med korona. Dette betyr at du kan sjå vekk frå tidlegare utsendt rekning med fullt beløp.
 • 29. juni 2020 Bjørnafjorden brann og redning øver på utrykking
  Fire måndagar på rad, mellom klokka 17.30 og 20.30, skal Bjørnafjorden brann og redning trene på utrykkingskøyring. Første øving er i kveld, 29. juni.
Til toppen