Politikk og organisasjon

Her finn du informasjon om folkevalde, politiske utval, sjå direktesending og opptak frå møte, sjå møteplan, sakslister og oversikt over administrasjonen i Bjørnafjorden kommune.

Politikk og organisasjon Sjå kommune-TV

HAR DU KOMPETANSE VI KAN HA BRUK FOR? DÅ HÅPAR VI DU REGISTRERER DEG

Har du kompetanse innan helsefag, IT eller reinhald? Er du kokk eller handverkar? Eller har du annan spesialkompetanse eller -erfaring som kan komme til nytte i kommunen? Då håpar vi du registrerer deg!
Du kan òg melde inn behov for hjelp, eller registrere deg som frivillig til smittefrie oppgåver.  

Registrer kompetanse eller meld deg som frivillig her 

 

 

Aktuelt

 • 31. mars 2020 Fotballbanane opnar for forsiktig bruk
  Bjørnafjorden kommune, i samråd med smittevernoverlege og kommuneoverlege, godkjenner at idrettslaga held sine fotballbanar opne under føresetnad av at dei syter for vakthald som gjer at gjeldande retningsliner blir følgde (maks tre personar per oppmerka område/banehalvdel).For opningstider på dei ulike banane, sjå informasjon på det aktuelle idrettslaget si heimeside.
 • 31. mars 2020 Klikk og hent bøker og filmar!
  Bøker og filmar er noko vi treng - spesielt i desse tider. Sjølve biblioteklokalet er stengt, men no kan du likevel låne bøker og filmar via biblioteket si eiga "klikk og hent"-ordning.
 • 31. mars 2020 Informasjon om foreldrebetaling i SFO og barnehage
  Bjørnafjorden kommune ber alle foreldre i våre kommunale barnehagar og SFO om å betale tilsendt faktura for mars månad. I april sender vi ikkje ut faktura.
 • 27. mars 2020 Framleis besøksforbod til pleie- og omsorgsinstitusjonane våre
  I samråd med føringar frå Folkehelseinstituttet og kommuneoverlegen, er det nødvendig å oppretthalde restriksjonane ved pleie- og omsorgsinstitusjonane våre for å førebygge smitte av det nye koronaviruset. Dette betyr at det framleis er besøksforbod til Luranetunet bu- og behandlingssenter og Fusa bu- og behandlingssenter. Vi har òg innført nokre retningslinjer for gåver til bebuarane. Restriksjonane er førebels forlenga til 13. april.
Til toppen