Politikk og organisasjon

Her finn du informasjon om folkevalde, politiske utval, sjå direktesending og opptak frå møte, sjå møteplan, sakslister og oversikt over administrasjonen i Bjørnafjorden kommune.

Politikk og organisasjon Sjå kommune-TV

HAR DU KOMPETANSE VI KAN HA BRUK FOR? DÅ HÅPAR VI DU REGISTRERER DEG

Har du kompetanse innan helsefag, IT eller reinhald? Er du kokk eller handverkar? Eller har du annan spesialkompetanse eller -erfaring som kan komme til nytte i kommunen? Då håpar vi du registrerer deg!
Du kan òg melde inn behov for hjelp, eller registrere deg som frivillig til smittefrie oppgåver.  

Registrer kompetanse eller meld deg som frivillig her 

 

 

Aktuelt

 • 02. juni 2020 Bli med å utvikle demensomsorga i Bjørnafjorden!
  Er du ein engasjert sjukepleiar med eit hjarte som bankar litt ekstra for personar med demenssjukdom?Luranetunet bu- og behandlingssenter har ledige stillingar for sjukepleiarar ved avdelingane for personar med demenssjukdom. Dei seks avdelingane har mellom 11 og 20 bebuarar, og den eine har ei forsterka eining for alderspsykiatri.Søknadsfrist: 15. juni.
 • 28. mai 2020 Informasjon om besøk til sjukeheimane våre
  Vi opnar for meir "normale" besøksrutinar ved Luranetunet bu- og behandlingssenter og Fusa bu- og behandlingssenter frå laurdag 30. mai. For å ha kontroll på smittevernet, må institusjonane framleis ha nokre restriksjonar ved besøk.Gjester må avtale besøk med avdelinga på førehand, setje seg inn retningslinjene og følgje smittevernråda under heile besøket.
 • 28. mai 2020 Skal de gifte dykk i sommar? Hugs å sende inn nødvendige papir!
  Sommaren er høgsesong for giftarmål, og kommunen har ansvar for borgarleg vigsel i Bjørnafjorden. Midt i all romantikken må de hugse på nokre praktiske ting, til dømes fristane for å sende inn dokument.
 • 19. mai 2020 Les Bjørnafjorden kommune sitt høyringssvar til rusreforma
  Stortinget skal snart stemme over regjeringa sitt framlegg til rusreform. Framlegget foreslår at Noreg avkriminaliserer mindre narkotikalovbrot.Dette inneber at personer som blir tatt for bruk, kjøp eller oppbevaring av mindre mengder narkotika til eige bruk, ikkje lenger skal straffast. I staden skal dei bli innkalte til eit møte med ei kommunal rådgivingseining for narkotikasaker.
Til toppen