Politikk og organisasjon

Her finn du informasjon om folkevalde, politiske utval, sjå direktesending og opptak frå møte, sjå møteplan, sakslister og oversikt over administrasjonen i Bjørnafjorden kommune.

Politikk og organisasjon Sjå kommune-TV

Aktuelt

 • 21. september 2020 Bjørnafjorden kommune held på tilrådingane i samband med smittesituasjonen i Bergen
  Bjørnafjorden kommune forlenger tilrådingar i samband med smittesituasjonen i Bergen.Assisterande kommuneoverlege Jonas Nordvik Dale seier det er positivt at Bergen no ser ut til å ha kontroll på utbrota. Men med karantenetid på 10 dagar vil det framleis vere mogleg med nye smittetilfelle. Vi ønskjer difor å vere forsiktige med å opne opp for raskt. Dette er også i tråd med korleis dei andre nabokommunane til Bergen tenker.
 • 21. september 2020 Har du innspel til handlingsplan for Bjørnafjorden ungdomsråd?
  Bjørnafjorden ungdomsråd ønskjer å få fram kva som er dei viktige sakene for ungdom i Bjørnafjorden. Då treng dei hjelp og innspel frå ungdomsmiljøet og elevråda. Forslag til handlingsplan er no lagt ut på høyring.
 • 18. september 2020 Ønskjer du deg ei klimavennleg snøggbåtrute i Bjørnafjorden?
  Bjørnafjorden kommune vil gjerne høyre meininga di om dagens transporttilbod mellom det som før var kommunane Fusa og Os. Vi lurer på kvar og når bjørnafjordingane reiser internt i kommunen, og vi vil gjerne finne ut om det er interesse for å opprette ei snøggbåtrute med klimavennleg drift.
 • 17. september 2020 Er du 65+ og føler deg nedstemt?
  "Takk, bare bra..." er kurset for deg som kjenner deg nedstemt og for deg som ønskjer å førebygge depresjon. Kursstart er måndag 5. oktober, kl. 12.30-14.30 i Dragesetbygget på Osøyro. På kurset vil du lære deg hjelp til sjølvhjelp, slik at du kan få det betre.
Til toppen