Politikk og organisasjon

Her finn du informasjon om folkevalde, politiske utval, sjå direktesending og opptak frå møte, sjå møteplan, sakslister og oversikt over administrasjonen i Bjørnafjorden kommune.

Politikk og organisasjon  Sjå kommune-TV  Sjå utkastet til kommuneplanen sin samfunnsdel

Aktuelt

 • 09. august 2022 Velkommen til skulestart!
  Sommarferien er snart over, og eit nytt skuleår ventar på oss. Denne hausten skal vi gle oss over vanleg skulestart og at vi får eit skuleår utan restriksjonar. Det er nok mange barn og føresette - og til og med lærarar - som er spente på kva det nye skuleåret har å by på. Nye vennskap skal bli skapt og nye rutinar skal bli innarbeida. Skulerute for skuleåret 22/23
 • 09. august 2022 Det nærmar seg skulestart! Sjekk om hekken er til hinder for små skulebarn langs vegen
  Neste veke er det skulestart og mange myke, små trafikantar skal igjen ferdast til og frå skulen. Vi oppmodar alle hageeigarar til å halde vegetasjon som tre, buskar og hekk på eit nivå som sikrar god sikt.
 • 25. juli 2022 Får du SMS-varsel frå kommunen?
  Når det oppstår noko med for eksempel vatnet ditt eller kloakken din, får du eit varsel på sms frå kommunen du bur i. Dessverre når vi ikkje alle innbyggarane våre via sms. Du kan sjølv bidra til at du får slike varsel. Det er god eigenberedskap.
 • 08. juli 2022 I ein serie filmar med Bjørn Sundquist i hovudrolla, vil Norsk Frilsuftsliv minne oss om allemannspliktene som gjeld i naturen. Kjenner du til allemannspliktene?
  Mange skal på ferie i Noreg i vekene framover. Kombinert med ei rekordhøg interesse for friluftsliv, aukar òg presset på naturen. Allemannsretten gir oss lov til å fritt nyte den norske naturen. Men med den fridomen følgjer òg nokre allemannsplikter - mellom anna prinsippet om sporlaus ferdsel og respekt for innmark.
Til toppen