Politikk og organisasjon

Her finn du informasjon om folkevalde, politiske utval, sjå direktesending og opptak frå møte, sjå møteplan, sakslister og oversikt over administrasjonen i Bjørnafjorden kommune.

Politikk og organisasjon Sjå kommune-TV

Aktuelt

 • 20. januar 2021 Sjå orientering om framdrifta for koronavaksinasjon i Bjørnafjorden på Kommune-TV
  Sjå dagens orientering om vidare framdrift for koronavaksinasjon i Bjørnafjorden kommune på Kommune-TV.
 • 20. januar 2021 Bjørnafjorden kommune følgjer dei nasjonale reglane og anbefalingane
  Regjeringa vidarefører dei fleste smitteverntiltaka som blei innført tidlegare i januar, basert på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, men gir lettingar for barn og unge.
 • 19. januar 2021 Ny karriereveg?
  I løpet av yrkeslivet vil mange stå overfor fleire karriereval. Dette kan vere utfordrande. Karriererettleiing kan gjere deg bevisst på kva du vil, kven du er og kva du kan.Karriere Vestland tilbyr gratis karriererettleiing til alle vaksne over 19 år i Vestland fylke.
 • 19. januar 2021 Illustrasjonsfoto: Då isen var trygg på Ulvenvatnet i 2016. Slik er isen
  Bjørnafjorden brann og redning måler isen på utvalde vatn ein til to gonger i veka i kuldeperiodar. Sjølv om isen er farbar, må du alltid vere varsam og merksam når du ferdast på han.Resultat frå ismålinga: Ingen av vatna som blir målte i Bjørnafjorden kommune har farbar is.
Til toppen