Bestill time for tredje dose koronavaksine no - men berre dersom det har gått lang nok tid sidan andre dose

Klikk her for å bestille time til massevaksinasjon i Oshallen og Fjord'n senter kvar onsdag

 • 65 år og over: Minimum fem månader etter andre dose.
 • 18-64 år: Minimum seks månader etter andre dose.

Du kan òg bestille time ved å ringe 913 58 649
 

Politikk og organisasjon

Her finn du informasjon om folkevalde, politiske utval, sjå direktesending og opptak frå møte, sjå møteplan, sakslister og oversikt over administrasjonen i Bjørnafjorden kommune.

Politikk og organisasjon  Sjå kommune-TV Korleis vil du ha det i Bjørnafjorden? Gi oss ditt innspel

Aktuelt

 • 02. desember 2021 Oppdatert: Tredje dose koronavaksine til alle over 18 år - men berre på massevaksinasjon og berre om det har gått lang nok tid sidan andre dose
  No kan alle personar over 18 år bestille time for tredje dose koronavaksine, ein såkalla oppfriskingsdose. Du kan ta vaksinen på vaksinasjonsstasjonane i Oshallen eller Fjord'n senter kvar onsdag framover. Fastlegekontora i Bjørnafjorden har for tida ikkje kapasitet til å tilby koronavaksinering. Ikkje ta kontakt med fastlegen for koronavaksinering.
 • 02. desember 2021 Har du merknader til budsjettet? Budsjettet er ute på høyring
  Bjørnafjorden kommune si innstilling til budsjettet for 2022 og økonomiplanen 2022 – 2025 inkl. gebyr- og prisliste for 2022 er lagt ut til offentleg ettersyn. Kommunestyret gjer endeleg vedtak i saka 16. desember 2021. Det blei presentert to budsjettframlegg i formannskapet 2. desember. Budsjettframlegget til Ap, Sp, og Krf fekk fleirtal med fem røyster, og går som innstilling frå formannskapet til kommunestyret.
 • 01. desember 2021 Fire frå styringsgruppa i antidopingarbeidet i Bjørnafjorden kommune på folkehelseseminar: frå venstre ruskonsulent Carl-André Dahl, SLT-koordinator Elin Tuft, Christian Lund frå Meistringsteamet og helsesjukepleiar Aslaug Singelstad. Anti-dopingarbeid på gang i Bjørnafjorden
  Det er sett ned ei styringsgruppe som skal jobbe for å førebygge dopingbruk i Bjørnafjorden kommune. Sist veke deltok fire av styringsgruppemedlemmane på nasjonalt folkehelseseminar på Flesland. Eitt av treningssentera i kommunen vår deltok òg.
 • 29. november 2021 Koronastatus i Bjørnafjorden kommune veke 47
  Bjørnafjorden kommune rapporterer koronastatus til Statsforvaltaren kvar veke. Rapporten inneheld smittetal, risiko for smitteauke og negative konsekvensar for innbyggarar og tenester, og kapasitet på personell og utstyr i samband med koronaberedskapen.
Til toppen