Politikk og organisasjon

Her finn du informasjon om folkevalde, politiske utval, sjå direktesending og opptak frå møte, sjå møteplan, sakslister og oversikt over administrasjonen i Bjørnafjorden kommune.

Politikk og organisasjon Sjå kommune-TV

Aktuelt

 • 07. august 2020 Velkommen til skulestart måndag 17. august!
  Sjå oppmøtetider for dei ulike skulane og klassetrinna. Vi gler oss til å helse små og store velkomne!
 • 06. august 2020 Hepatitt C-bussen er eit tilbod til personar i risikogruppa for sjukdomen - i hovudsak dei som injiserer rusmiddel med sprøyte. Hepatitt C-bussen kjem til Os
  Torsdag 20. og fredag 21. august kjem hepatitt C-bussen til Os. Her kan du teste deg, slik at du eventuelt kan få behandling for sjukdomen. Er du i risikogruppa eller kjenner du nokon som er det? Tips dei om tilbodet!
 • 05. august 2020 Borgavegen periodevis stengt fram til og med desember
  I samband med utvidinga av Borgavegen, vil vegen mellom avkøyringa til Nordmarka og Hjellevegen vere tidvis stengt grunna sprenging og legging av nye leidningar. Arbeidet vil pågå måndag til fredag, mellom klokka 7.30 og 15, frå måndag 10. august til og med desember 2020.
 • 05. august 2020 Oppdatert: Er du helsepersonell og har vore på ferie utanfor Noreg?
  Helsepersonell som har vore på ferie utanfor Noreg - sjølv om det aktuelle ferielandet er ei grøn sone - blir testa for å hindre smittespreiing av koronavirus. FHI anbefalte tidlegare testing av helsepersonell som har vore i land utanfor Norden. Dette er no endra til å omfatte alle land utanfor Noreg, inkludert Danmark og Sverige.Gi beskjed til arbeidsgivaren din dersom dette gjeld deg, og ta kontakt med prøvetakingsteamet for testing.
Til toppen