Om nettsida bjornafjorden.kommune.no

Det daglege ansvaret for nettsida bjornafjorden.kommune.no er fordelt slik:

  • Ansvarleg redaktør (kommunedirektøren) har det overordna ansvaret for nettsida bjornafjorden.kommune.no. Områdesjefar, einings- og avdelingsleiarar er innanfor sine tenesteområder ansvarleg for at innhaldet på nettsida er korrekt. 
  • Innbyggjarservice har ansvar for organisering/presentasjon av innhald og grafisk utforming og er webredaktør for nettsida. Avdelinga  har ansvaret for at tenesteinformasjon blir publisert, (utvalg/redigering/korrektur). 
  • Tenesteområda er ansvarlege for tenesteinformasjon på nettstaden. 
  • Dei som publiserer informasjon på Bjørnafjorden kommune sine nettsider, er ansvarleg for at dette er i tråd med gjeldande lovverk, retningsliner, opphavsreglar og andre reglar for publisering på Internett.
  • ITHjelpa har ansvar for drift av kommunen sitt domenenamn bjornafjorden.kommune.no
  • Leverandør, ACOS AS, har ansvaret for den tekniske utviklinga og drift av nettstaden.