Vi beklagar at alt ikkje er på plass enno....

Tekniske utfordringar gjer at du dessverre ikkje får opp telefonnummer når du søker etter tilsette i Bjørnafjorden kommune, berre e-postadresse. Ring sentralbordet på 56 57 50 00 for å bli sett over.
Nokre av søknadsskjemaa er heller ikkje på plass enno. Vi beklagar, og jobbar så raskt vi kan for å få alt til å fungere som det skal. Hastar det? Send ein e-post 

Om nettsida oskommune.no

Det daglege ansvaret for nettsida oskommune.no er fordelt slik:

  • Ansvarleg redaktør (rådmannen) har det overordna ansvaret for nettsida oskommune.no. Områdesjefar, einings- og avdelingsleiarar er innanfor sine tenesteområder ansvarleg for at innhaldet på nettsida er korrekt. 
  • Avdeling for informasjon og service har ansvar for organisering/presentasjon av innhald og grafisk utforming og er webredaktør for nettsida.Avdelinga  har ansvaret for at tenesteinformasjon vert publisert, (utvalg/redigering/korrektur). 
  • Tenesteområda er ansvarleg for tenesteinformasjon på nettstaden. 
  • Dei som publiserer informasjon på kommunen sine nettsider, er ansvarleg for at dette er i tråd med gjeldande lovverk, retningsliner, opphavsreglar og andre reglar for publisering på Internett.
  • IT har ansvar for drift av kommunen sitt domenenamn oskommune.no
  • Leverandør, ACOS AS, har ansvaret for den tekniske utviklinga og drift av nettstaden.
Til toppen