Info-TV juni 2023

  • Lån utstyr i BUA Bjørnafjorden til aktivitet og friluftsliv.
  • Lær om "Kva er viktig for deg?"-dagen .
  • Sjå korleis du går fram for å kontakte ulike tenesteområde i kommunen via heimesida.