Info-TV mars 2023

  • Bli med til Livskvalitet ski- og sykkelverkstad på Osøyro, driven av brukarar frå psykisk helse- og rustenester.
  • Lær om dei populære EFST-kursa for foreldre, som gir foreldre praktiske verktøy til å løyse opp i konflikter og utfordringar med barna.
  • Slik går du inn på heimesida til kommunen for å sjå dei kommunale fakturaene dine, be om betalingsutsetjing og bestille månadleg faktura.