Info-TV april 2023

  • Ta Seniordrosje i Bjørnafjorden: Eit gratistilbod til deg over 65 år som treng transport for å delta på sosiale og kulturelle arrangement.
  • Lær om Rask psykisk helsehjelp: Nytt kommunalt lågterskeltilbod. - Eg trudde eg var null verd, fortel Bjarte Samnøy, som er ein av dei som har fått det betre gjennom tilbodet.
  • Slik melder du enkelt frå om feil og manglar ved kommunal veg, vatn, avløp og gatelys på heimesida vår.