Fritak frå krav om gjødslingsplan

Alle føretak som disponerer jordbruksareal med planteproduksjon og som har rett til produksjonstilskot, skal ha gjødselsplan.

Søk om fritak frå krav om gjødselsplan.

Bjørnafjorden landbrukskontor kan gi dispensasjon frå kravet om gjødslingsplan for føretak med jordbruksareal med utstrekt drift i Tysnes, Samnanger og Bjørnafjorden kommunar.

Kontakt

Øystein Svalheim
Rådgjevar
Telefon: 95884074
Mobil: 95884074
Karianne Agathe Tveitnes
Rådgjevar
Telefon: 45632100
Mobil: 45632100