For deg som vil starte opp som gardbrukar

Det kan vere mange reglar, søknader og ordningar å forhalde seg til.

Landbruksdirektoratet har laga ei oversikt over ordningar for jordbruk.  Dei har og ei "nøkkelside" gir ei oversikt over alle ordningar som gjeld landbruk. 

 

Bondeboka er og ei side som har samla og systematisert svært mykje informasjon som kan vera nyttig for ein bonde.  Denne nettsida er laga og vert vedlikehalden av Statsforvaltaren i Vestland.  Nok av stoffet er spesiellt laga for bønder og forvaltning i Vestland, men svært mykje er relevant for alle bønder.