Søknad om kvotefri jakt på hjortekalv

Det er gitt dispensasjon fra hjorteviltforskrifta §18 – tillatelse til kvotefri jakt på hjortekalv i Bjørnafjorden, Samnanger og Tysnes kommunar i jaktsesongen 2024/2025

Skal du registrere valdet for kvotefri jakt på hjortekalv?

Send inn dette skjemaet