Treng du nokon å snakke med?

Er du engsteleg eller bekymra? 
Slit du med einsemd og vanskelege tankar? Ring Bjørnafjorden kommune sin støttetelefon på 906 50 885 eller chat med oss

Har du spørsmål om korona?
Ring smitteverntelefonen vår på 56 57 57 57 eller send e-post til smittevern@bjornafjorden.kommune.no

Er du sjuk og treng legehjelp?
Kontakt fastlegen din. Har du behov for akutt helsehjelp og ikkje får kontakt med fastlegen, ring legevaktsentralen 116117

Informasjon om koronavirus-situasjonen i Bjørnafjorden finn du på bjornafjorden.kommune.no/koronavirus

På helsenorge.no finn du oppdatert informasjon, fakta, råd og tiltak. Read advice and information in English about the coronavirus COVID-19


Oversikt over kommunale tenester og tilbod i Bjørnafjorden i koronaperioden

 

Fyrverkeri

Du treng ikkje søkja om løyve for å skyta opp fyrverkeri på nyttårsaftan mellom klokka 18.00 og 02.00. Dersom du skal skyte opp fyrverkeri andre dagar enn nyttårsaftan, må du fyrst søkje politiet og brannvesenet om løyve. 

Slik søkjer du 

Desse opplysningane må vera med i søknaden:

  • Namn på søkjar
  • Adresse/stad for oppskyting av fyrverkeri
  • Type arrangement (t.d. bryllaup eller anna)

Send søknad på e-post til brannsjef@os-ho.kommune.no og post.hordaland@politiet.no

Bruk vernebriller og tennstav når du handterer fyrverkeri, og ta omsyn til publikum og bygg, eller overlat fyrverkeriet til sertifiserte pyroteknikarar.

Til toppen