Kortvarig lån av hjelpemiddel

Treng du hjelpemiddel i ein kortare periode? Du kan låne hjelpemiddel frå kommunen sitt hjelpemiddellager i inntil to år. 

Dette kan du låne

  • Transportrullestol
  • Toalettforhøgar
  • Dusjkrakk
  • Badekarbrett
  • Toalettstol
  • Arbeidsstol
  • Forhøgningsklossar
  • Manuelt hjartebrett

Hjelpemidla blir lånt ut frå kommunen sine hjelpemiddellager ved Luranetunet bu- og behandlingssenter, Solstrandvegen 39 i Os og Fusa bu- og behandlingssenter, Leitet 28, 5640 Eikelandsosen. Henting og retur same stad.

Kven kan få låne hjelpemiddel?

Alle som treng å låne hjelpemiddel for ein kort periode. Du må bu, eller ha mellombels opphald, i Bjørnafjorden kommune.

Treng du hjelpemiddel for meir enn to år? Les meir 

Slik går du fram

Ring tlf. 56 57 55 05

Kva kostar det?

Lån av hjelpemiddel er gratis.

Kontakt

  • Korttidslager Fusa-sida: Øyvind Tombre, telefon 404 15 542
  • Korttidslager Os-sida: Jan Helge Kordts, telefon 982 34 472
Til toppen