Ung Arena Bjørnafjorden

Ung Arena er eit lågterskeltilbod for ungdom. Du er alltid velkommen, uansett grunn.

Her kan ungdom få vere og berre “henge”. Ung Arena er også eit samtaletilbod for unge mellom 13 og 20 år (8. klasse og oppover). Tilbodet er gratis, og alle som jobbar her har teieplikt.

Ung Arena skal vere stress-, press- og rusfritt.

Opningstider

Måndag kl.13-19 for VGS-alder til 20 år 
Onsdag kl.14.30-18 for ungdomsskulealder (frå kl.14 etter avtale):

Partalsveker: ungdommar frå Nore Neset ungdomsskule og Fusa ungdomsskule

Oddetalsveker: ungdommar frå Os ungdomsskule og Fusa ungdomsskule

 

Helsestasjon for ungdom er open kvar måndag og onsdag kl. 14.30-16.30 for heile målgruppa 13-23 år.

Kvar måndag og onsdag kl.16-18 har vi aktivitet i gymsalen på Os Aktiv, i samarbeid med INTRO DM. Dette er eit tilbod for heile målgruppa vår, 13-20 år.

Her finn du oss

Ung Arena held til i nye, fine lokale i 2. etasje på Os Aktiv i Oshaugen 2, 5200 Os (ved Os ungdomsskule). Eit ungdomspanel er med i planlegginga og utforminga av Ung Arena, og har ei sentral rolle i den vidare utviklinga.

Ung Arena skal vere ein trygg plass kor ungdom kan møte andre, og få hjelp om dei treng det. Vi kan hjelpe deg med konkrete oppgåver og utfordringar, som for eksempel jobbsøking, skulegang, personleg økonomi og samtalar rundt ulike tema.

Kven kan du treffe på Ung Arena?

Det er mange greie vaksne å snakke med, og som kan hjelpe deg, om du ønskjer det. Blant anna er ungdomskonsulent, erfaringskonsulent, psykolog, helsesjukepleiar, ruskonsulent og representantar frå både barnevern, NAV og Meistringsteamet til stade, for å nemne nokre.

Er du ein vaksen som bryr deg? Bli frivillig ved Ung Arena Bjørnafjorden!

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram (ungarenabjornafjorden)!

Kontakt

Ung Arena Bjørnafjorden
Vi svarar telefonen i opningstida
Telefon: 91726225
Anne Solberg Andersson
Ass. rektor/u.inspektør
Mobil: 97174931
Guro Wiig
Assistent
Til toppen