Kurs i førstehjelp og branntryggleik

Bjørnafjorden brann og redning held kurs for privatpersonar, organisasjonar og bedrifter. Vi tilbyr kurs i grunnleggande brannvern og førstehjelp. Vi kan òg halde spesialtilpassa kurs på førespurnad.

Grunnleggande brannkurs: Les meir og bestill

Målgruppe

Personar i privat eller offentleg sektor som ønskjer grunnleggande opplæring i brannvern og brannsløkking.

Innhald

  • Grunnleggande brannteori
  • Hindre brann
  • Redde liv og verdiar
  • Sløkke brann
  • Brannskadar og førstehjelp
  • Praktisk sløkkeøving 

Kurset varar i 3,5 timar.

Pris

Tilsett i kommunen, per person kr 400,-
Andre, per person kr 800,-

Bestill dette kurset

Grunnleggande førstehjelp: Les meir og bestill

Målgruppe

Personar i privat eller offentleg sektor som ønskjer grunnleggande opplæring i førstehjelp med HLR og hjertestartar

Innhald

• Sikre skadestaden
• ABC
• Kveling
• Hjarte-lunge-redning (og hjartestartar)
• Hjarteinfarkt og hjerneslag
• Diabetes og epilepsi
• Blødningar
• Brannskadar
• Brot- og blautdelskadar 

Kurset varar i 3,5 timar.

Pris

Tilsett i kommunen, per person kr 400,-
Andre, per person kr 800,-

Bestill dette kurset

Spesialtilpassa kurs: Les meir og bestill

For kurs spesielt tilpassa ei målgruppe, fyll ut skjemaet under, så tar vi kontakt for å fortelje litt om kva vi kan tilby.

  • ​Påmelding og avbestilling av kursplass må skje seinast tre veker før kursstart. Avbestillingar etter fristen vil bli fakturerte med full pris.
  • Bjørnafjorden brann og redning har rett til å kansellere kurs fram til og med to veker før kursstart.