Vi beklagar at alt ikkje er på plass enno....

Tekniske utfordringar gjer at du dessverre ikkje får opp telefonnummer når du søker etter tilsette i Bjørnafjorden kommune, berre e-postadresse. Ring sentralbordet på 56 57 50 00 for å bli sett over.
Nokre av søknadsskjemaa er heller ikkje på plass enno. Vi beklagar, og jobbar så raskt vi kan for å få alt til å fungere som det skal. Hastar det? Send ein e-post 

Om korttidsopphald og avlastingsopphald

Kven kan få tilbod om korttidsopphald?

  • Personar med behov for kartlegging av helsetilstand og funksjon/hjelpebehov 
  • Personar som treng opptrening for å få tilbake tapte funksjonar etter sjukdom eller skade, og flytte tilbake til eigen heim
  • Personar med behov for hjelp, der pårørande har store omsorgsoppgåver
  • Personar med varig funksjonssvikt eller brått fall i funksjonsnivå

Opphaldet kan vere rullerande, det vil seie at mottakaren kan veksle mellom å bu i eigen heim og opphald på institusjon.

Søk om plass

Kva kostar tenesta?

For korttidsopphald inntil 60 døgn i institusjon betalar mottakaren døgnpris. Korttidsopphald utover 60 døgn og langtidsopphald blir rekna ut etter inntekt, der forskrift for eigenbetaling gjeld.

Avlastingsopphald er gratis.

Til toppen