Har du ikkje fastlege?

Dersom du treng legehjelp, men ikkje har fastlege, må du ta kontakt med legevakta på telefon 116 117.