Treng du nokon å snakke med?

Er du engsteleg eller bekymra? 
Slit du med einsemd og vanskelege tankar? Ring Bjørnafjorden kommune sin støttetelefon på 906 50 885 eller chat med oss

Har du spørsmål om korona?
Ring smitteverntelefonen vår på 56 57 57 57 eller send e-post til smittevern@bjornafjorden.kommune.no

Er du sjuk og treng legehjelp?
Kontakt fastlegen din. Har du behov for akutt helsehjelp og ikkje får kontakt med fastlegen, ring legevaktsentralen 116117

Informasjon om koronavirus-situasjonen i Bjørnafjorden finn du på bjornafjorden.kommune.no/koronavirus

På helsenorge.no finn du oppdatert informasjon, fakta, råd og tiltak. Read advice and information in English about the coronavirus COVID-19


Oversikt over kommunale tenester og tilbod i Bjørnafjorden i koronaperioden

 

Tertialrapportar og årsmeldingar

Tertialrapportar er kommunedirektøren si rapportering til politisk nivå.
Rapporteringa skjer tre gonger i året: 

  • 1. tertial om våren
  • 2. tertial om hausten
  • 3. tertial om vinteren. 3. tertialrapport er det same som kommunen si årsmelding.
Tertial/årsrapportar

Tertialrapportar/årsmeldingar

2020

 

Sjå også: Budsjett og økonomiplan

Til toppen