Vi beklagar at alt ikkje er på plass enno....

Tekniske utfordringar gjer at du dessverre ikkje får opp telefonnummer når du søker etter tilsette i Bjørnafjorden kommune, berre e-postadresse. Ring sentralbordet på 56 57 50 00 for å bli sett over.
Nokre av søknadsskjemaa er heller ikkje på plass enno. Vi beklagar, og jobbar så raskt vi kan for å få alt til å fungere som det skal. Hastar det? Send ein e-post 

Tertialrapportar og årsmeldingar

Tertialrapportar er kommunedirektøren si rapportering til politisk nivå.
Rapporteringa skjer tre gonger i året: 

  • 1. tertial om våren
  • 2. tertial om hausten
  • 3. tertial om vinteren. 3. tertialrapport er det same som kommunen si årsmelding.
Tertial/årsrapportar
Tertial/årsrapportar

Tertialrapportar/årsmeldingar

2020

 

Sjå også: Budsjett og økonomiplan

Til toppen