Kuhnletunet dagsenter

Kuhnletunet dagsenter er eit dagtilbod til psykisk utviklingshemma. Hos oss står meistring og trivsel i fokus. Målet er at alle skal få brukt evnene sine, ha ein meiningsfull kvardag og jobbe mot same mål.

På Kuhnletunet samarbeider ei tverrfagleg samansett personalgruppe for å ivareta heile brukaren.

Du finn oss i Kuhnlevegen 275, 5209 Os.

Kva kan vi tilby?

 • Kommunikasjonstrening
 • Kroppsbevisstheit, kommunikasjon og kontakt
 • Styrketrening
 • Utearbeid, mellom anna vedproduksjon
 • Fysioterapi
 • Handarbeid
 • Matlaging
 • Sanserom
 • Tur
 • Musikkgrupper og musikktilbod
 • Motorisk trening til musikk

Slik søkjer du 

eller

 • Fyll ut papirskjema: Søknadsskjema for helse- og omsorgstenester (DOCX, 63 kB). Skriv ut skjemaet, skriv under og send skjemaet til Bjørnafjorden kommune, avdeling for forvaltning og koordinering, pb 24, 5649 Eikelandsosen. 
  Dersom det er andre som søkjer for deg, må du legge ved fullmakt.

Kva skjer vidare med søknaden?

Kva kostar tenesta?

Sjå oversikt over kommunale gebyr, prisar og avgifter.

Prisane blir fastsette årleg av kommunestyret i Bjørnafjorden.

Artikkelliste

Kontakt

Aud Marie Jacobsen Lothe
Leiar Kuhnletunet dagsenter
Telefon: 47619146