Vi beklagar at alt ikkje er på plass enno....

Tekniske utfordringar gjer at du dessverre ikkje får opp telefonnummer når du søker etter tilsette i Bjørnafjorden kommune, berre e-postadresse. Ring sentralbordet på 56 57 50 00 for å bli sett over.
Nokre av søknadsskjemaa er heller ikkje på plass enno. Vi beklagar, og jobbar så raskt vi kan for å få alt til å fungere som det skal. Hastar det? Send ein e-post 

Kuhnletunet dagsenter

Kuhnletunet dagsenter er eit dagtilbod til psykisk utviklingshemma. Hos oss står meistring og trivsel i fokus. Målet er at alle skal få brukt evnene sine, ha ein meiningsfull kvardag og jobbe mot same mål.

På Kuhnletunet samarbeider vernepleiarar, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, sjukepleiarar, helsefagarbeidarar, musikkterapeut og vaktmeister om å ivareta heile brukaren, og gi fagleg god hjelp.

Du finn oss i Kuhnlevegen 275 i Os.

Kva kan vi tilby?

 • Kommunikasjonstrening
 • Kroppsbevisstheit, kommunikasjon og kontakt
 • Gardsbesøk
 • Styrketrening
 • Utearbeid
 • Fysioterapi
 • Handarbeid
 • Matlaging
 • Sanserom
 • Tur
 • Bading
 • Musikkterapi
 • Riding
 • Motorisk trening til musikk

Slik søkjer du 

Dersom andre søkjer for deg, må du legge ved fullmakt

Til toppen