Kuhnletunet dagsenter

Kuhnletunet dagsenter er eit dagtilbod til psykisk utviklingshemma. Hos oss står meistring og trivsel i fokus. Målet er at alle skal få brukt evnene sine, ha ein meiningsfull kvardag og jobbe mot same mål.

På Kuhnletunet samarbeider vernepleiarar, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, sjukepleiarar, helsefagarbeidarar, musikkterapeut og vaktmeister om å ivareta heile brukaren, og gi fagleg god hjelp.

Du finn oss i Kuhnlevegen 275 i Os.

Kva kan vi tilby?

 • Kommunikasjonstrening
 • Kroppsbevisstheit, kommunikasjon og kontakt
 • Gardsbesøk
 • Styrketrening
 • Utearbeid
 • Fysioterapi
 • Handarbeid
 • Matlaging
 • Sanserom
 • Tur
 • Bading
 • Musikkterapi
 • Riding
 • Motorisk trening til musikk

Slik søkjer du 

Dersom andre søkjer for deg, må du legge ved fullmakt

Kva skjer vidare med søknaden?

Kva kostar tenesta?

Sjå oversikt over kommunale gebyr, prisar og avgifter.

Prisane blir fastsette årleg av kommunestyret i Bjørnafjorden.

Til toppen