Sjå faktura og be om betalingsutsetjing

Logg inn med Bank-ID for å sjå faktura, uteståande beløp og be om betalingsutsetjing.

Du kan sjå alle fakturaer frå og med 2020, både dei du har betalt og dei som ligg til forfall, via nettsidene våre.
Her er det òg mogleg å utsetje betaling av ein faktura med éin månad. 

Merk:

  • Det er berre den som er fakturamottakar (namnet som står på fakturaen) som kan logge inn for å sjå fakturaene og eventuelt utsetje betaling.
  • Du ser berre det opphavlege beløpet, ikkje eventuelle gebyr og renter som kan ha kome til ved purring eller forseinkingar. Ta kontakt med rekneskapsavdelinga for utfyllande informasjon om tilleggskostnader.

Logg inn med Bank-ID 

Sjå instruksjonsvideo: