Vegvedlikehald

Kommunen har ansvar for drift og vedlikehald av kommunale vegar.

Statens vegvesen har ansvar for riksvegar, og Vestland fylkeskommune har ansvar for fylkesvegar.

Her kan du sjekke kven som har ansvar for vegen 

Dette står vegkodane for:

KV=kommunal veg

PV=privat veg   

FV=fylkesveg 

EV=Europa-veg

Kommunen har ansvar for å vedlikehalde køyrebane, sideområde, skråningar og dreneringssystem.

Meld frå om feil og manglar 

Oppgåver

  • Feiing og reinhald
  • Legging av nytt vegdekke
  • Rydding av vegetasjon
  • Rydding for veglys
  • Vegoppmerking og skilting
  • Brøyting og strøing

Kvar skal du melde frå om feil?