For deg som vil starte opp som gardbrukar

Det er mange reglar, søknader og ordningar å forhalde seg til.

Generell informasjon

  • Landbruksdirektoratet har laga ei oversikt over ordningar for jordbruk.  Dei har òg ei "nøkkelside" som gir ei oversikt over alle ordningar som gjeld landbruk. 
  • Bondeboka er ei side som har samla og systematisert svært mykje informasjon som kan vere nyttig for ein bonde.  Denne nettsida er laga og blir vedlikehalden av Statsforvaltaren i Vestland.  Noko av stoffet er spesielt laga for bønder og forvaltning i Vestland, men svært mykje er relevant for alle bønder.    

Kurs i dyrehelse

Alle som driv anlegg med næringsretta dyrehald må ha kurs i dyrehelse. Les meir om dette hos Mattilsynet. 
Ta kontakt med næringsorganisasjonen din for meir informasjon om kvar du kan ta kompetansekurs i dyrehelse.