Fritak frå krav om gjødslingsplan

Alle foretak som disponerer jordbruksareal med planteproduksjon og som har rett til produksjonstilskudd, skal ha gjødselsplan.

Søk om fritak frå krav om gjødselsplan.

Bjørnafjorden landbrukskontor kan dispensere fra kravet om gjødslingsplan for foretak med jordbruksarealer som drives svært ekstensivt for Tysnes-, Samnanger- i tillegg til Bjørnafjorden kommune

Kontakt

Karianne Agathe Tveitnes
Rådgjevar
Telefon: 56580140
Mobil: 45632100
Øystein Svalheim
Rådgjevar
Telefon: 56580140
Mobil: 95884074
Til toppen