Barnehage- og skulerute for Bjørnafjorden kommune 2024/2025

Sjå oversikt over ferie- og fridagar for kommunale skular, SFO og barnehagar.

Barnehage- og skuleruta var på høyring fram til 10. november 2023. Det er gjort ei endring etter høyringsinnspel: utviklingsdagen som var foreslått 31. januar 2025 er flytta til 30. mai 2025.  

Barnehage- og skulerute for Bjørnafjorden kommune 2024-2025

Barnehage- og skulerute for Bjørnafjorden kommune 2024-2025
August 2024 Skule og barnehage SFO
5.- 9.8 Elevane har fri. Barnehagane er opne. Ferie-SFO
12.-13.8 Elevane har fri. Barnehagane er opne. Ferie-SFO
Onsdag 14.8 Utviklingsdag for skulane. Elevane har fri, barnehagane er opne. Ferie-SFO
Torsdag 15.8-fredag 16.8 Utviklingsdag for skulane. Elevane har fri, barnehagane er stengde. Ferie-SFO
Måndag 19.8 Første skuledag
Oktober 2024
Måndag 7.10– fredag 11.10 Haustferie for skulane. Barnehagane er opne. Ferie-SFO
November 2024
Fredag 1.11 Utviklingsdag. Elevane har fri, barnehagane er stengde. SFO stengt
Desember 2024
Måndag 23.12–tysdag 31.12 Juleferie for skulane. For opningstid i barnehagane, sjå vedtektene* SFO stengt
Januar 2025
Torsdag 2.1 Første skuledag etter nyttår
Februar 2025
Måndag 24.2 –fredag 28.2 Vinterferie for skulane. Barnehagane er opne. Ferie-SFO
April 2025
14.4-21.4 Påskeferie for skulane. For opningstid i barnehagane, sjå vedtektene* SFO stengt
Mai 2025
Torsdag 1.5 Arbeidarane sin dag. Offentleg høgtidsdag. Skulane og barnehagane er stengde. SFO stengt
Fredag 2.5 Utviklingsdag. Elevane har fri, barnehagane er stengde. SFO stengt
Torsdag 29.5 Kristi Himmelfartsdag. Offentleg høgtidsdag. Skulane og barnehagane er stengde. SFO stengt
Fredag 30.5 Utviklingsdag. Elevane har fri, barnehagar er stengde. SFO stengt
Juni 2025
Måndag 9.6 2. pinsedag. Offentleg høgtidsdag. Skulane og barnehagane er stengde. SFO stengt
Fredag 20.6 Siste skuledag
Måndag 23.-fredag 27.6 Ferie-SFO

Last ned pdf av barnehage- og skuleruta 2024-25. (PDF, 207 kB)

*Sjå vedtekter for kommunale barnehagar i Bjørnafjorden kommune. (PDF, 404 kB) (PDF, 412 kB)