12 timar gratis SFO for 1. -3. trinn

Alle barn på 1., 2. og 3. trinn som går på SFO, får 12 timar gratis SFO (3. trinn frå 1. august 2024). Ordninga gjeld òg SFO-tilbod i feriane.
Tilbodet er fordelt før skulestart og etter at skulen er slutt for dagen. Sjå kva som er gratis opphaldstid for 1.-3. trinn på SFO ved dei ulike skulane i Bjørnafjorden kommune i oversikta under.
 

NB! Du må søkje om plass, sjølv om tilbodet er gratis.

Borgafjellet barneskule

 

  Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag
Gratis tid start morgon 07:45 07:45 07:45 07:45 07:45
Gratis tid slutt morgon 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15
Gratis tid start ettermiddag 12:30 13:30 12:30 13:30 12:30
Gratis tid slutt ettermiddag 14:25 15:25 14:25 15:25 14:25
Eikelandsosen barneskule
  Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag

Gratis tid start morgon

08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
Gratis tid slutt morgon 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
Gratis tid start ettermiddag 14:00 12:45 12:45 14:00 12:45
Gratis tid slutt ettermiddag 15:55 14:40 14:40 15:55 14:40
Fusa barneskule
  Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag
Gratis tid start morgon 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
Gratis tid slutt morgon 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
Gratis tid start ettermiddag 12:30 12:30 13:40 13:40 12:30
Gratis tid slutt ettermiddag 14:25 14:25 15:35 15:35 14:25
Halhjem barneskule
  Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag
Gratis tid start morgon 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
Gratis tid slutt morgon 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
Gratis tid start ettermiddag 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00
Gratis tid slutt ettermiddag 14:55 14:55 14:55 14:55 14:55
Kuventræ barneskule
  Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag
Gratis tid start morgon 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
Gratis tid slutt morgon 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
Gratis tid start ettermiddag 13:15 14:00 12:15 13:15 13:15
Gratis tid slutt ettermiddag 15:10 15:55 14:10 15:10 15:10
Lunde barneskule
  Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag
Gratis tid start morgon 07:45 07:45 07:45 07:45 07:45
Gratis tid slutt morgon 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15
Gratis tid start ettermiddag 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00
Gratis tid slutt ettermiddag 14:55 14:55 14:55 14:55 14:55
Lysekloster barneskule
  Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag
Gratis tid start morgon 07:45 07:45 07:45 07:45 07:45
Gratis tid slutt morgon 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15
Gratis tid start ettermiddag 12:20 14:05 13:30 13:30 12:20
Gratis tid slutt ettermiddag 14:15 16:00 15:25 15:25 14:15
Ådlandsfjorden barneskule (tidlegare Nore Fusa skule)
  Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag
Gratis tid start morgon 07:45 07:45 07:45 07:45 07:45
Gratis tid slutt morgon 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15
Gratis tid start ettermiddag 13:40 13:40 13:40 13:40 12:30
Gratis tid slutt ettermiddag 15:35 15:35 15:35 15:35 14:25
Nore Neset barneskule
  Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag
Gratis tid start morgon 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
Gratis tid slutt morgon 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
Gratis tid start ettermiddag 13:15 13:15 12:40 13:15 13:15
Gratis tid slutt ettermiddag 15:10 15:10 14:35 15:10 15:10
Os barneskule
  Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag
Gratis tid start morgon 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
Gratis tid slutt morgon 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
Gratis tid start ettermiddag 13:15 12:30 14:00 14:00 12:30
Gratis tid slutt ettermiddag 15:10 14:25 15:55 15:55 14:25
Strøno barneskule
  Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag
Gratis tid start morgon 07:45 07:45 07:45 07:45 07:45
Gratis tid slutt morgon 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15
Gratis tid start ettermiddag 13:25 13:25 12:10 13:25 13:25
Gratis tid slutt ettermiddag 15:20 15:20 14:05 15:20 15:20
Søfteland barneskule
  Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag
Gratis tid start morgon 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
Gratis tid slutt morgon 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
Gratis tid start ettermiddag 13:30 13:00 13:30 13:30 13:30
Gratis tid slutt ettermiddag 15:25 14:55 15:25 15:25 15:25
Baldersheim barneskule (tidlegare Søre Fusa skule)
  Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag
Gratis tid start morgon 07:50 07:50 07:50 07:50 07:50
Gratis tid slutt morgon 08:20 08:20 08:20 08:20 08:20
Gratis tid start ettermiddag 14:00 13:15 14:00 14:00 13:15
Gratis tid slutt ettermiddag 15:55 15:10 15:55 15:55 15:10
Søre Øyane barneskule
  Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag
Gratis tid start morgon 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
Gratis tid slutt morgon 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
Gratis tid start ettermiddag 13:30 13:30 12:20 13:30 13:30
Gratis tid slutt ettermiddag 15:25 15:25 14:15 15:25 15:25