Produksjonstilskot innan jordbruk

Formål med produksjonstilskot i jordbruket er å bidra til eit aktivt og bærekraftig jordbruk innanfor dei målsettinger Stortinget har trukket opp.

Fristane er 15. mars og 15. oktober.

Du kan lese meir om dette på landbruksdirektoratet si nettside

Kontakt

Karianne Agathe Tveitnes
Rådgjevar
Telefon: 45632100
Mobil: 45632100