Vi beklagar at alt ikkje er på plass enno....

Tekniske utfordringar gjer at du dessverre ikkje får opp telefonnummer når du søker etter tilsette i Bjørnafjorden kommune, berre e-postadresse. Ring sentralbordet på 56 57 50 00 for å bli sett over.
Nokre av søknadsskjemaa er heller ikkje på plass enno. Vi beklagar, og jobbar så raskt vi kan for å få alt til å fungere som det skal. Hastar det? Send ein e-post 

SLT-koordinator

Målretta, tverrfagleg samarbeid mellom kommunale etatar og politiet for å gi barn og unge rett hjelp til rett tid.

Kva er SLT?

SLT står for Samordning av lokale rus- og kriminalitetsførebyggande tiltak. SLT-koordinatoren skal sikre samkøyring og målretting av ressursane hos kommunen og politiet.

Barn og unge i Bjørnafjorden kommune skal få rett hjelp til rett tid - av eit hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etatar og faggrupper. SLT-koordinatoren skal vere bindeleddet mellom desse.

Til toppen