Treng du nokon å snakke med?

Er du engsteleg eller bekymra? 
Slit du med einsemd og vanskelege tankar? Ring Bjørnafjorden kommune sin støttetelefon på 906 50 885 eller chat med oss

Har du spørsmål om korona?
Ring smitteverntelefonen vår på 56 57 57 57 eller send e-post til smittevern@bjornafjorden.kommune.no

Er du sjuk og treng legehjelp?
Kontakt fastlegen din. Har du behov for akutt helsehjelp og ikkje får kontakt med fastlegen, ring legevaktsentralen 116117

Informasjon om koronavirus-situasjonen i Bjørnafjorden finn du på bjornafjorden.kommune.no/koronavirus

På helsenorge.no finn du oppdatert informasjon, fakta, råd og tiltak. Read advice and information in English about the coronavirus COVID-19


Oversikt over kommunale tenester og tilbod i Bjørnafjorden i koronaperioden

 

Kontakto - eit dagtilbod for deg med psykiske vanskar

Kontakto er eit dagtilbod og ein møteplass for menneske med psykiske vanskar. Tilbodet er frivillig, og du kan bruke Kontakto i den grad du sjølv vil.

Vi ønskjer å motverke kjensla av einsemd og isolasjon, og legge til rette for at du kan ta i bruk eigne ressursar. Vi ønskjer å følgje, støtte og rettleie deg i kvardagen din og gi deg eit trygt og stabilt tilbod med høg grad av toleranse, kontinuitet og omsorg.

Du finn Kontakto i den gamle prestebustaden på Giskavollen 5.

Kva kan vi tilby?

 • Tur
 • Bowling og golf
 • Teningsapparat
 • Strikkeklubb
 • Glassmaling og terapeutisk maling
 • Svømming i bassenget på Luranetunet
 • Sanserommet på Kuhnletunet
 • Tur på teater
 • Data og internett
 • Vi lagar mat saman og kosar oss med felles måltid
 • Vi pratar saman og er til støtte og hjelp for kvarandre
 • Vi har årlege tradisjonar, som t.d. blåtur, haustfest, hyttetur og julebord

Opningstid

Måndag, tysdag, torsdag og fredag kl. 09.30-15.00
Onsdag kl. 18.00-21.00

Personalet er tilgjengeleg i opningstida.

Kven er tilbodet til?

Tilbodet er for vaksne over 18 år med psykiske vanskar.

Slik søkjer du

Kva skjer vidare med søknaden?

Kva kostar tenesta?

Sjå oversikt over kommunale gebyr, prisar og avgifter.

Prisane blir fastsette årleg av kommunestyret i Bjørnafjorden.

Kontakt

Kontakto
Dagsenter for personar med psykiske vanskar
Telefon: 56 57 52 65
Til toppen