Søk om plass på sjukeheim eller omsorgsbustad

Opphaldstypar

Slik søkjer du

eller

  • Fyll ut papirskjema: Søknadsskjema for helse- og velferdstenester  (DOCX, 63 kB)
    • Skriv ut skjemaet, skriv under og send det i posten til Bjørnafjorden kommune, postboks 24, 5649 Eikelandsosen
    • Dersom det er andre som søkjer for deg, må du legge ved fullmakt
    • Ved søknad om alle typar opphald i sjukeheim/omsorgsbustad, hentar vi informasjon om helsetilstand og behov frå lege
    • Ved søknad om plass i avdeling for demente, må søkjar vise til ein dokumentert demensdiagnose frå lege

Meir informasjon

Kva skjer vidare med søknaden?

Innsyn og registrering av opplysningar i samband med helse- og omsorgstenester

Klage på helse- og omsorgstenester

Kontakt

Avdeling for forvaltning og koordinering
Telefon: 91672072