Vi beklagar at alt ikkje er på plass enno....

Tekniske utfordringar gjer at du dessverre ikkje får opp telefonnummer når du søker etter tilsette i Bjørnafjorden kommune, berre e-postadresse. Ring sentralbordet på 56 57 50 00 for å bli sett over.
Nokre av søknadsskjemaa er heller ikkje på plass enno. Vi beklagar, og jobbar så raskt vi kan for å få alt til å fungere som det skal. Hastar det? Send ein e-post 

Søk om plass på sjukeheim eller omsorgsbustad

Opphaldstypar

Slik søker du

Fyll ut felles søknadsskjema for helse- og velferdstenester  (PDF, 59 kB)

 

  • Skriv ut skjemaet, skriv under og send det i posten til Bjørnafjorden kommune, postboks 24, 5649 Eikelandsosen
  • Dersom det er andre som søker for deg, må du legge ved fullmakt
  • Ved søknad om alle typar opphald i sjukeheim/omsorgsbustad, hentar vi informasjon om helsetilstand og behov frå lege. 
  • Ved søknad om plass i avdeling for demente, må søkar vise til ein dokumentert demensdiagnose frå lege.

Meir informasjon

Kva skjer vidare med søknaden?

Innsyn og registrering av opplysningar i samband med helse- og omsorgstenester

Klage på helse- og omsorgstenester

Til toppen