Støtte og tenester til barn og unge med særskilde behov

Det finst ulike stønader, tenester og andre moglegheiter for barn og unge med særskilde behov og foreldra deira. Dette er ikkje ei fullstendig oversikt, men eit utgangspunkt og ei hjelp til å finne dei mest relevante tenestene og tilboda for dykkar situasjon.