Kommuneoverlegar og smittevernlegar

Kommuneoverlege: Klaus Melf (i permisjon)

Fungerande kommuneoverlege: Bjørn Petter Aasheim Johannesen/Hjørdis Elin Barman

Oppgåver

  • Medisinskfagleg rådgivar for kommunen
  • Lokalt helsemynde
  • Smittevernlegefunksjon og rådgiving
  • Leiing av pandemiberedskap
  • Deltaking i kommunal kriseleiing
  • Oppgåver knytt til miljøretta helsevern, lokal helseovervaking og folkehelsearbeid

Kontakt

Send e-post eller ring i vanleg kontortid.
Postadresse: Kommuneoverlegen i Bjørnafjorden kommune, postboks 24, 5649 Eikelandsosen 


 

Kontakt

Kommuneoverlegane i Bjørnafjorden kommune
Telefon: 90834884