Treng du nokon å snakke med?

Er du engsteleg eller bekymra? 
Slit du med einsemd og vanskelege tankar? Ring Bjørnafjorden kommune sin støttetelefon på 906 50 885 eller chat med oss

Har du spørsmål om korona?
Ring smitteverntelefonen vår på 56 57 57 57 eller send e-post til smittevern@bjornafjorden.kommune.no

Er du sjuk og treng legehjelp?
Kontakt fastlegen din. Har du behov for akutt helsehjelp og ikkje får kontakt med fastlegen, ring legevaktsentralen 116117

Informasjon om koronavirus-situasjonen i Bjørnafjorden finn du på bjornafjorden.kommune.no/koronavirus

På helsenorge.no finn du oppdatert informasjon, fakta, råd og tiltak. Read advice and information in English about the coronavirus COVID-19


Oversikt over kommunale tenester og tilbod i Bjørnafjorden i koronaperioden

 

Slik kan du påverke politisk

Er du opptatt av ei politisk sak, og ønskjer å bli høyrt av dei folkevalde?

Du kan delta i opne møte

Alle møte i kommunestyret, formannskapet og dei ulike politiske utvala er opne for publikum, med unntak av møta i klagenemnda.

Her ser du oversikt over møtedatoar og saker for utvala i Bjørnafjorden kommune. Klikk på møtet for å få opp meir informasjon om kva saker som skal opp på det aktuelle møtet.

Du kan fremje innbyggarinitiativ

Innbyggarinitiativ eller innbyggarforslag betyr at du som innbyggar i Bjørnafjorden kommune kan sette tema du er opptatt av på den politiske dagsorden.

Innbyggarinitiativ skal vere eit verkemiddel for å fremje nye saker, ikkje for å ta avgjorte saker opp på nytt.

Dersom du fremjer eit forslag, er kommunestyret forplikta til å behandle det innan seks månader.

Slik går du fram for å sende eit innbyggarinitiativ:

  • Skriv tydeleg kva forslaget handlar om. Forslaget kan berre behandlast éin gong i løpet av ein valperiode.
  • Skaff minst 300 underskrifter frå personar som støtter forslaget. Underskriftene må innehalde fullt namn og adresse. 
  • Du kan bruke nettportalen minsak.no til å foreslå saker og samle underskrifter.

Du kan ta direkte kontakt med politikarar

Ring eller send e-post til ein politikar eller utvalsleiar.

Telefonnummer og e-postadresse til folkevalde i Bjørnafjorden kommune i perioden 2019 - 2023 

Til toppen