Søknad om kvotefri jakt på hjortekalv

Det er gitt dispensasjon fra hjorteviltforskriften §18 – tillatelse til kvotefri jakt på hjortekalv i Bjørnafjorden, Samnanger og Tysnes kommuner jaktsesongen 2023/2024

For å registrere valdet for kvotefri jakt på hjortekalv,
sender ein inn dette skjemaet.