Helseteneste for flyktningar

Helsetenesta tilbyr helsetenester spesielt tilrettelagt for flyktningar. Vi samarbeider tett med flyktningtenesta og andre aktuelle kommunale tenester. Formålet er å gi asylsøkarar og flyktningar i kommunen nødvendig helsehjelp og rettleiing i korleis det norske helsevesenet fungerer.
Vi brukar tolk og alle tilsette har teieplikt. 

Her finn du oss

Osøyro

 • Same kontor som flyktningtenesta, Øyro 29. (I etasjen over Jernia) 
 • Telefon: 56 57 51 64

Eikelandsosen

 • På helsestasjonen, i 2. etasje i nye Fjord'n senter. 
 • Telefon: 56 57 51 64
Kven er vi og kva gjer vi

Flyktninghelsetenesta er oftast den første helsetenesta nykomne flyktningar møter i Noreg og Bjørnafjorden kommune.

Vi jobbar med direkte pasientretta arbeid, heimebesøk, konsultasjonar, rettleiing og undervisning. Vi er òg ein brubyggjar til andre helsetenester i kommunen og spesialisthelsetenesta.

Flyktninghelsetenesta arbeider for likeverdige helsetenester med eit heilskapleg menneskesyn. Tenestene er gratis.

Dette kan vi hjelpe med

Gratis førstegongs helseundersøking i tråd med nasjonal rettleiar:

 • Helsekartlegging
 • Blodprøver
 • Vaksinasjon
 • Tilvising og oppfølging
 • Tilvising og koordinering av pasientar sine hjelpebehov til dei rette instansane
 • Vaksinasjon
Kven kan ta kontakt?

Asylsøkarar, flyktingar og personar som har kome til Noreg i samband med familiegjenforeining, som bur eller mellombels oppheld seg i kommunen, har rett til nødvendige helsetenester på same måte som andre som bur og oppheld seg i kommunen.

 • For personar under 18 år er det ikkje eit vilkår at personen har lovleg opphald.
 • For personar over 18 år som har ulovleg opphald, gir lova berre rett til akutt helsehjelp.

Bjørnafjorden kommune har eigen koordinator for flyktningar dei fem første åra dei bur i Noreg. Koordinatoren hjelper flyktningane å finne fram i det norske systemet og kan tilby samtaler, råd og rettleiing. Koordinator for flyktningar samarbeider tett med helseteneste for flyktningar, NAV og driv undervisning i Bjørnafjorden vaksenopplæring.

Pasient og tolk

Pasient og tolk Brosjyre frå Helsedirektoratet om tolk i helsetjenesta på norsk, albansk, amharisk, arabisk, bosnisk, engelsk, farsi, fransk, kinesisk, litauisk, nord-samisk, polsk, russisk, somali, sorani, spansk, sør-samisk, tagalog, thai, tigrinja, tyrkisk, vietnamesisk. 

Svangerskap

Graviditet, fødsel og barseltid i Noreg Brosjyre frå Helsedirektoratet på norsk, albansk, arabisk, engelsk, farsi, fransk, polsk, russisk, somali, sorani, spansk, tamil, tyrkisk, urdu

Amming og ernæring

Amming og spedbarnsernæring: informasjon frå Unicef på arabisk, bengali, kinesisk, fransk, gujarati, hindi, italiensk, japansk, mirpuri, polsk, portugisisk, punjabi, russisk, somalisk, spansk, tamil, tyrkisk

Vitamin D: Brosjyre frå Helsedirektoratet på norsk, arabisk, engelsk, somali, tyrkisk, urdu

Mat og måltider for spedbarn: informasjon frå Helsedirektoratet på norsk, arabisk, dari, engelsk, farsi, pashto, pols, russisk, somali, tagalog, thai, tigrinja, tyrkisk, urdu, vietnamesisk

Nøkkelholet, enkelt å velje sunnare: informasjon frå Helsedirektoratet på norsk, arabisk, bosnisk, dansk, engelsk, farsi, kurdisk, samisk, somali, sorani, spansk, svensk, tyrkisk, urdu

Rituell omskjering av guttar
Førebygg at barnet skadar seg

Barns miljø og sikkerheit: brosjyre frå Helsedirektoratet på norsk, engelsk, somali, arabisk, urdu

Samspel mellom barnet ditt og deg

8 tema for godt samspel: informasjon frå Bufdir på albansk, amarisk, arabisk, norsk, engelsk, fransk, kurdisk, persisk, polsk, russisk, samsik, somali, tamil, thai, tigrinja, tyrkisk, urdu, vietnamesisk, litauisk, pashto, spansk

Når eg blir så sint at eg nesten sprekk: informasjon frå Bufdir på norsk, arabisk, engelsk, russisk, somali, tyrkisk, urdu

Litt sint: informasjon om sinnemeistring på norsk, engelsk, polsk, spansk, arabisk, somali, urdu

Vaksinar

Informasjon frå Folkehelseinstituttet (Norwegian Institute for Public Health):

Vaksine mot rotavirus: arabisk, fransk, polsk, russisk, somali, spansk, tigrinja, urdu

BCG: norsk, engelsk, fransk, spansk, russisk, somalisk, arabisk, urdu

Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, Hib-infeksjon og hepatitt B: arabisk, fransk, polsk, russisk, somali, spansk, tigrinja, urdu

Vaksine mot pneumokokksjukdom: arabisk, fransk, polsk, russisk, somali, spansk, urdu, tigrinja

Vaksine mot meslingar, kusma, raude hundar: arabisk, fransk, polsk, russisk, somali, spansk, tigrinja, urdu 

Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt: arabisk, fransk, polsk, russisk, somali, spansk, urdu, tigrinja 

Humant papillomavirus: arabisk, fransk, polsk, russisk, somali, spansk, tigrinja, urdu

Hovudlus

Hovudlus: informasjon på albansk, arabisk, dari, engelsk, farsi, fransk, tysk, norsk, polsk, russisk, samisk, somalisk, spansk, tigrinja, urdu 

Sjølvhjelp for innvandrarar og flyktningar
Tuberkulosekontroll

Kjem du frå eit land der tuberkulose er utbreidd, har du plikt til å gjennomgå ei tuberkuloseundersøking. Tuberkuloseundersøkinga består av røntgenfotografering av lungene og blodprøve. Les meir om tuberkulosekontroll