Forkortingar

  

Hovudregelen er at forkortingar skal ha punktum. Unntaket frå regelen er forkortingar for mynt, mål og vekt (til dømes kr, cm, kg) og initialord (NRK, NHO, PPT).

  • jamfør = jf. (ikkje jfr.)
  • eventuelt = ev. (ikkje evt. Evt. står faktisk for etter vår tidsrekning)
  • månad = md.
  • vegen = v. (ikkje vn.)
  • gata = g. (ikkje gt.)
  • til dømes = t.d. /for eksempel = f.eks.
  • kroner = kr (utan punktum)
  • klokka = kl.
  • Og så bortetter = osb./og så vidare = osv.
  • Cirka = ca. 

Tilbake til hovudsida 

Artikkelliste