Fritidstilbod for seniorar

Eldre dame og pleiar - Klikk for stort bilete Fransisco Munoz/Bjørnafjorden kommune Det skal vere godt å bli gammal i Bjørnafjorden! Vi har eit allsidig kultur- og aktivitetstilbod til seniorar i kommunen.

Frivillige lag og organisasjonar besøker Luranetunet bu- og behandlingssenter, Oshaugen dagsenter og Fusa bu- og behandlingssenter gjennom heile året.

Aktivitetskoordinator for seniorar i Bjørnafjorden kommune tilrettelegg og samordnar aktivitetar og kultur for bebuarar på Luranetunet og for eldre i bygda. Arbeidet skjer tett samarbeid med kommunale einingar, Os frivilligsentral, Bjørnafjorden eldreråd og frivillige lag.

Treff i Gymnasvegen 30 er framleis innstilt.

Aktivitetskoordinator har òg ansvar for Den kulturelle spaserstokken.

Aktivitetskalender for Luranetunet 

Til toppen