Mot vald i nære relasjonar: plan og tiltakskort

Bjørnafjorden kommune har vedtatt ein plan mot vald i nære relasjonar.
I tillegg har vi laga tiltakskort som skal vere verktøy for alle som oppdagar eller mistenker at nokon er utsette for vald og overgrep.
 

Les: Trygg heile livet: Plan mot vald i nære relasjonar (PDF, 516 kB)

Sjå også: Bekymra for at eit barn blir utsett for vald eller overgrep, men usikker på kva du bør gjere? Ta kontakt med konsultasjonsteamet vårt.