Informasjon for barnehagane

På denne sida finn du informasjon til leiarar og tilsette i barnehagane i Bjørnafjorden kommune.

Barnehage- og skulerute

Planar

Skjema og brukarrettleiing

Skjema som du har sendt inn via kommunen si skjemaløysing, vil ligge på "Mi Side". (Du må bruke bankID for å logge inn)

Interne skjema, dvs skjema som berre er for kommunalt tilsette, vil ligge på eiga side som er tilgjengeleg via kommunalt nett.

Last opp anna dokumentasjon til kommunen

Lovverk, forskrifter, vedtekter og retningslinjer

Vedtekter for kommunale barnehagar i Bjørnafjorden kommune (PDF, 412 kB)

Prioriteringskodar på barn i barnehage/venteliste (PDF, 69 kB)

Lokale retningslinjer for tildeling av tilskot til private barnehagar i Bjørnafjorden kommune frå 01.01.2020 (PDF, 135 kB)