Kurs i sinnemeistring

Klikk for stort bileteSinnemeistringsteamet i Bjørnafjorden kommune, f.v.: Lina Oma, Christian Lund, Ida Caroline Benestad, Per Gunnar Lunde Oseng, Anne Solberg Andersson og Merete Lekven. Os og Fusaposten Sinne er ei heilt normal kjensle. Men når sinnet bikkar over til aggresjon og går ut over dei du har kring deg, er det eit problem. Du kan få hjelp til å forstå og meistre sinnet ditt, slik at du kan få det betre med deg sjølv og dei du er glad i.
 

Kva er tilbodet?

Bjørnafjorden kommune tilbyr kurs i sinnemeistring. Dette er eit gruppetilbod, delt i éi gruppe for ungdom (i ungdomsskule- og vidaregåande skule-alder) og éi for vaksne.
Gruppa møtest éin gong i veka, i 10-15 veker. Det er viktig at du set av tid til å vere med, slik at du får den endringa du ønskjer.

Gruppene blir leia av team med fleire personar, av begge kjønn og med ulik fagbakgrunn. Alle har vidareutdanning i sinnemeistring etter den såkalla Brøset-modellen.

  • Anne Solberg Andersson, ungdomskonsulent
  • Per Gunnar Lunde Oseng, ruskonsulent
  • Lina Oma, sjukepleiar i Vartun oppfølgingsteneste
  • Ida Caroline Benestad, kommunepsykolog
  • Merete Lekven, fagleiar i Meistringsteamet
  • Christian Lund, spesialsjukepleiar rus og psykiatri, jobbar i Meistringsteamet

Tid og stad

Gruppesamlingane startar opp i april 2020. I løpet av mars vil vi ha ein samtale med kvar enkelt deltakar. Vi kjem tilbake med meir informasjon om tidspunkt og stad.

Tilbodet er gratis.

Slik går du fram

Du treng ikkje tilvising for å delta. Ta kontakt med oss for meir informasjon og påmelding.

Kontaktperson for vaksne: Lina Marie Oma, telefon 957 39 925, send e-post

Kontaktperson for ungdom: Anne Solberg Andersson, telefon 97 17 49 31, send e-post

Til toppen