Vi beklagar at alt ikkje er på plass enno....

Tekniske utfordringar gjer at du dessverre ikkje får opp telefonnummer når du søker etter tilsette i Bjørnafjorden kommune, berre e-postadresse. Ring sentralbordet på 56 57 50 00 for å bli sett over.
Nokre av søknadsskjemaa er heller ikkje på plass enno. Vi beklagar, og jobbar så raskt vi kan for å få alt til å fungere som det skal. Hastar det? Send ein e-post 

Oshaugen dagsenter

Oshaugen dagsenter er eit sosialt aktivitetstilbod for heimebuande eldre. Vi held til i Oshaugen 1.

Kven er tilbodet for?

Oshaugen dagsenter er for eldre som bur heime.

Tilbod

  • Turgåing
  • Formingsaktivitetar
  • Song
  • Trim
  • Bingo
  • Avislesing

Vi samlar oss rundt bordet til hyggelege måltid med næringsrik mat. Du får tilbod om frukost, middag og eit mellommåltid med frukt.

Tilbodet blir tilpassa den enkelte, og kan nyttast frå èin til fire dagar i veka.

Vi hentar deg og køyrer deg heim med minibuss.

Opningstid

Måndag, tysdag, onsdag og torsdag kl. 10.00-15.00.

Slik søkjer du

  • Dersom det er andre som søkjer for deg, må du legge ved fullmakt
  • Fyll ut felles søknadsskjema for helse- og omsorgstenester. Kryss av for dagopphald.
  • Skriv ut skjemaet, skriv under og send skjemaet til Os kommune, Bestillar- og forvaltarkontoret, Postboks 84, 52002 Os

Treng du meir hjelp eller rettleiing for å fylle ut søknaden?

Kva skjer vidare med søknaden?

Kva kostar tenesta?

Sjå pris.

Prisane blir fastsette årleg av kommunestyret i Bjørnafjorden.

Til toppen