Oshaugen dagsenter

Oshaugen dagsenter er eit sosialt aktivitetstilbod for heimebuande eldre. Vi held til i Oshaugen 1.

Kven er tilbodet for?

Oshaugen dagsenter er for eldre som bur heime.

Tilbod

  • Turgåing
  • Formingsaktivitetar
  • Song
  • Trim
  • Bingo
  • Avislesing

Vi samlar oss rundt bordet til hyggelege måltid med næringsrik mat. Du får tilbod om frukost, middag og eit mellommåltid med frukt.

Tilbodet blir tilpassa den enkelte, og kan nyttast frå èin til fire dagar i veka.

Vi hentar deg og køyrer deg heim med minibuss.

Opningstid

Måndag, tysdag, onsdag og torsdag kl. 10-15.

Slik søkjer du

Kva kostar tenesta?

Sjå oversikt over kommunale gebyr, prisar og avgifter.

Prisane blir fastsette årleg av kommunestyret i Bjørnafjorden.

Kontakt

Oshaugen dagsenter
Telefon: 48077958
Åsa Kristine Flakke
Leder (m/særaldersgrense
Telefon: 91672069
Mobil: 91672069