Vi beklagar at alt ikkje er på plass enno....

Tekniske utfordringar gjer at du dessverre ikkje får opp telefonnummer når du søker etter tilsette i Bjørnafjorden kommune, berre e-postadresse. Ring sentralbordet på 56 57 50 00 for å bli sett over.
Nokre av søknadsskjemaa er heller ikkje på plass enno. Vi beklagar, og jobbar så raskt vi kan for å få alt til å fungere som det skal. Hastar det? Send ein e-post 

Det er i hovudsak avdeling for forvaltning og koordinering i Bjørnafjorden kommune som behandlar søknadane til dei ulike helse- og omsorgstenestene, og som hentar inn dei opplysningane som er nødvendige for å avgjere saka.

Alle søknadar blir behandla individuelt, i samsvar med lovverk, eventuelle forskrifter, retningslinjer og standardkriterium.

Grunnlag for klage kan vere at du ikkje har fått den tenesta du ønskjer, at det er tilhøve ved tenesta som du ikkje er fornøgd med eller at saksbehandlinga har manglar.

Til toppen