Det er i hovudsak avdeling for forvaltning og koordinering i Bjørnafjorden kommune som behandlar søknadane til dei ulike helse- og omsorgstenestene, og som hentar inn dei opplysningane som er nødvendige for å avgjere saka.

Alle søknadar blir behandla individuelt, i samsvar med lovverk, eventuelle forskrifter, retningslinjer og standardkriterium.

Grunnlag for klage kan vere at du ikkje har fått den tenesta du ønskjer, at det er tilhøve ved tenesta som du ikkje er fornøgd med eller at saksbehandlinga har manglar.

Til toppen