Bjørnafjorden vaksenopplæring

Vaksenopplæringa tilbyr opplæring og prøver for deg som er over 16 år og har behov for grunnskuleopplæring og/eller norskopplæring.

Vi tilbyr følgjande opplæringstilbod:

  • Norskopplæring for vaksne innvandrarar. Vi har kurs på ulike nivå både dag og kveld.
  • Kurs i samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar to gonger i året (totalt 50 timar).
  • Eksamensretta grunnskuleopplæring for vaksne.
  • Skuleretta grunnskuleopplæring for vaksne.
  • Spesialundervisning for vaksne.

Vi tilbyr desse prøvene:

  • Norskprøve munnleg og skriftleg for vaksne innvandrarar på nivå A1 - B2.
  • Sammfunnskunnskapsprøva
  • Statsborgarprøva
  • Sentrale skriftlege og lokale munnlege grunnskuleeksamenar.

Bjørnafjorden vaksenopplæring er offentleg godkjent prøvestad. Ta kontakt med oss eller sjå nettsidene våre for prøvetidspunkt.

Ta kontakt med oss i Bjørnafjorden vaksenopplæring for meir informasjon og påmelding. Sjå òg Bjørnafjorden vaksenopplæring sine nettsider.

Kontakt

Are Sæverudsø Lygre
Leder
Telefon: 56575295
Mobil: 97181620