Fjordtreff: Dagtilbod i Eikelandsosen

Fjordtreff dagsenter er for menneske som har, eller har hatt, psykiske utfordringar. Vi er samla til sosialt samvær og andre aktivitetar. Vi reiser på hyttetur, har julebord og går på konsert eller andre kulturaktivitetar saman.

Vi ønskjer å motverke kjensla av einsemd og isolasjon, og legge til rette for at du kan ta i bruk eigne ressursar.

Vi vil følgje, støtte og rettleie deg i kvardagen din, og gi deg eit trygt og stabilt tilbod med høg grad av toleranse, kontinuitet og omsorg.

Opningstider

Fjordtreff held til i lokala til Fusa vidaregåande skule, Leiro 46 i Eikelandsosen.

Vi har ope frå kl 10-14, og møtest kvar måndag og onsdag i veker med ulikt tal (oddetalsveker).
Måndagar i veker med likt tal (partalsveker) ordnar brukarane seg sjølve på dagsenteret, utan at personalet er til stades. 

Tilbudet er ope, du treng ikkje søke eller ha tilvising. Du er hjarteleg velkomen om du har lyst til å vere saman med oss.

Kontakt

Fjordtreff
Dagsenter for personar som har, eller har hatt, psyiske vanskar
Telefon: 48137735