Nød-/vakttelefonar

 

Nødtelefonar 

Nødtelefonar
Nødtelefonar Telefon
Brann 110
Politi 112
Medisinsk nødhjelp 113
Legevakt 116 117
Nasjonal informasjonstelefon koronavirus (Fhi) 815 55 015
Psykososialt kriseteam 475 12 120
Vakthavande brannbefal/miljøberedskap 915 68 590
Politiet 02800
Beredskapsvakttelefon 915 68 590
Teknisk vakt Bjørnafjorden 982 34 440 (telefontid er måndag til fredag etter arbeidstid, laurdag og søndag)

 

Barn og familie

Barn og familie
Barn og familie Telefon
Alarmtelefon for barn og unge 116 111
Barnevern dagvaktstelefon 901 82 850
Barnevernsvakta i Bergen 55 36 11 80
Bekymringstelefon for unge med avhengigheitsproblem 948 42 068
Natteravnene Os 900 56 636
Krisesenter for Bergen og omegn 55 31 50 50
Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte 800 57 000

 

 

Helse og omsorg

Helse og velferd
Eldre Telefon
Vern for eldre - nasjonal kontakttelefon 800 30 196
Vakttelefon heimetenester (vidarekopling heile døgnet) Osøyro: 56 57 55 70/Eikelandsosen: 56 58 02 34

 

 

Veg, vatn, avløp og avfall

Teknisk
Teknisk Telefon
Teknisk vakt Bjørnafjorden 982 34 440
Vakthavande brannbefal/ miljøberedskap 915 68 590

 

 

Kultur, natur, idrett og fritid

Viltskade og veterinærvakt
Dyr Telefon
Viltskade 02 800
Veterinærvakt store dyr, Os-sida 480 72 422
Veterinærvakt store dyr, Fusa-sida 903 67 676
Veterinærvakt små dyr 820 90 060