Treng du nokon å snakke med?

Er du engsteleg eller bekymra? 
Slit du med einsemd og vanskelege tankar? Ring Bjørnafjorden kommune sin støttetelefon på 906 50 885 eller chat med oss

Har du spørsmål om korona?
Ring smitteverntelefonen vår på 56 57 57 57 eller send e-post til smittevern@bjornafjorden.kommune.no

Er du sjuk og treng legehjelp?
Kontakt fastlegen din. Har du behov for akutt helsehjelp og ikkje får kontakt med fastlegen, ring legevaktsentralen 116117

Informasjon om koronavirus-situasjonen i Bjørnafjorden finn du på bjornafjorden.kommune.no/koronavirus

På helsenorge.no finn du oppdatert informasjon, fakta, råd og tiltak. Read advice and information in English about the coronavirus COVID-19


Oversikt over kommunale tenester og tilbod i Bjørnafjorden i koronaperioden

 

Nød-/vakttelefonar

 

Nødtelefonar 

Nødtelefonar
Nødtelefonar Telefon
Brann 110
Politi 112
Medisinsk nødhjelp 113
Legevakt 116 117
Nasjonal informasjonstelefon koronavirus (Fhi) 815 55 015
Psykososialt kriseteam 475 12 120
Vakthavande brannbefal/miljøberedskap 915 68 590
Politiet 02800
Beredskapsvakttelefon 915 68 590

 

Barn og familie

Barn og familie
Barn og familie Telefon
Alarmtelefon for barn og unge 116 111
Barnevern dagvaktstelefon 901 82 850
Barnevernsvakta i Bergen 55 36 11 80
Bekymringstelefon for unge med avhengigheitsproblem 948 42 068
Natteravnene Os 900 56 636
Krisesenter for Bergen og omegn 55 31 50 50

 

 

Helse og omsorg

Helse og velferd
Eldre Telefon
Vern for eldre - nasjonal kontakttelefon 800 30 196
Vakttelefon heimehjelp (kl. 15-08) 982 34 480

 

 

Veg, vatn, avløp og avfall

Teknisk
Teknisk Telefon
Teknisk vakt Bjørnafjorden 982 34 440
Vakthavande brannbefal/ miljøberedskap 915 68 590

 

 

Kultur, natur, idrett og fritid

Viltskade og veterinærvakt
Dyr Telefon
Viltskade 02 800
Veterinærvakt store dyr 480 72 122
Veterinærvakt små dyr 820 90 060
Til toppen