Vi beklagar at alt ikkje er på plass enno....

Tekniske utfordringar gjer at du dessverre ikkje får opp telefonnummer når du søker etter tilsette i Bjørnafjorden kommune, berre e-postadresse. Ring sentralbordet på 56 57 50 00 for å bli sett over.
Nokre av søknadsskjemaa er heller ikkje på plass enno. Vi beklagar, og jobbar så raskt vi kan for å få alt til å fungere som det skal. Hastar det? Send ein e-post 

Nød-/vakttelefonar

 

Nødtelefonar 

Nødtelefonar
Nødtelefonar
Nødtelefonar Telefon
Brann 110
Politi 112
Medisinsk nødhjelp 113
Legevakt 116 117
Psykososialt kriseteam 475 12 120
Vakthavande brannbefal/miljøberedskap 915 68 590
Politiet 02800
Beredskapsvakttelefon 915 68 590
Oversikt over naudnummer

 

Barn og familie

Barn og familie
Barn og familie Telefon
Alarmtelefon for barn og unge 116 111
Barnevern dagvaktstelefon 901 82 850
Barnevernsvakta i Bergen 55 36 11 80
Bekymringstelefon for unge med avhengigheitsproblem 948 42 068
Natteravnene Os 900 56 636

 

 

Helse og omsorg

Helse og velferd
Eldre Telefon
Vern for eldre - nasjonal kontakttelefon 800 30 196
Vakttelefon heimehjelp (kl. 15-08) 982 34 480

 

 

Veg, vatn, avløp og avfall

Teknisk
Teknisk Telefon
Teknisk vakt Bjørnafjorden 982 34 440
Vakthavande brannbefal/ miljøberedskap 915 68 590

 

 

Kultur, natur, idrett og fritid

Viltskade og veterinærvakt
Dyr Telefon
Viltskade 02 800
Veterinærvakt store dyr 480 72 122
Veterinærvakt små dyr 820 90 060
Til toppen